top of page

DISCLAIMER
 

Informatie op de website

De informatie op deze website is met uiterste zorg geschreven en samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen, op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

www.losteo.nl kan links bevatten naar websites die niet door L'OSTÉO worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. L'OSTÉO heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze sites en zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

L'OSTÉO behoud alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, beeldmateriaal en logo’s). Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van L'OSTÉO, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Indien u persoonlijke gegevens invult op onze site, worden deze gegevens gebruikt om uw vraag of verzoek te beantwoorden. Wij zullen in geen enkele situatie uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden, behoudens wettelijke verplichtingen.

bottom of page